Laddar...

New Borders Daniel Jouseff.

 

Verken i New Borders behandlar ämnen som identitet, ursprung, gemenskap, historia och framtid. Hur påverkas uppfattningen om vem man är om man är allt och ingenting?

Street Gallery c/o Fabege är ett återkommande konstprojekt i gatumiljö som syftar till att skapa liv mellan husen i Solna Business Park. Stadsdelen står inför massor av små och stora förändringar. Plötsliga och oväntade inslag i vardagen som skapar liv, trivsel och trygghet. Street Gallery c/o Fabege ställer ut samtida konstnärer. Bland de som ställts ut återfinns bland andra Ilja Karilampi, Renaud Jerez, Lap-See-Lam, Tore Wallert, Sophie Gogl, Hélène Fauquet, Matilda Tjäder, Gustav Wideberg, Ivo Kiuskalaas, Léo Bachiri Wadimoff, Elis Eriksson, Ira Shalit och Ida Idaida.